Chromozoom logo

Zabezpečení a ochrana dat

Zaručujeme spolehlivou ochranu soukromí a dat v plném souladu s GDPR. Transparentně informujeme o tom, jaké údaje shromažďujeme a uchováváme, a jak jsou vaše údaje používány. V zájmu zachování naprosté anonymity jsou vaše osobní údaje uloženy odděleně od vašeho genetického profilu.

Anonymizace dat

Pro zachování naprosté anonymity jsou vaše osobní údaje uloženy odděleně od vašeho genetického profilu. Jakmile si vytvoříte svůj účet Chromozoom, vytvoříme jedinečný čárový kód, který slouží jako jediná forma identifikace během celého procesu testování.

Nikdy nesdílíme vaše data s třetími stranami, a to ani pro účely vědeckého výzkumu.

Zapezpečení

Veškerá data jsou šifrována, web a digitální aplikace jsou zabezpečené protokolem HTTPS. Všechny osobní údaje jsou bezpečně uloženy na našich šifrovaných serverech.

Váš vzorek DNA je po celou dobu testovacího procesu udržován v anonymitě pomocí čárových kódů. Plně dodržujeme GDPR i naše přísná interní pravidla ochrany soukromí a dat.

Chcete-li zjistit, jaké údaje uchováváme, nebo požádat o vymazání vašich údajů z naší databáze, kontaktujte náš tým péče o zákazníky.